blog posts
Engels Wil jij graag de Engelse taal leren? Een goede methode hiervoor is het oefenen met Engelse woordj Spelling Een vaak niet zo'n populair onderdeel van de Nederlandse taal is de spelling. Er zijn simpelw Bekende taalfouten Taalfouten zijn er in héél veel verschillende soorten en maten. Sommige zijn zo vee Synoniemen Synoniemen, in de Nederlandse taal hebben we er misschien wel honderd van. Synoniemen zijn twee o

Privacy & Disclaimer

Taalkist.nl is met volledige concentratie en nauwkeurigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gedeelde informatie incorrect en/of onvolledig is. Aan Taalkist.nl kunnen geen rechten worden ontleend op de informatie die gedeeld is. Ten alle tijden kan Taalkist.nl de gedeelde informatie wijzigen en/of aanvullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten zeerste verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmaterialen van Taalkist.nl te kopiëren, te archiveren of openlijk te maken, zonder schriftelijk akkoord van Taalkist.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van beslissingen en/of daden, gebaseerd op informatie die door ons gedeeld is, aanvaarden wij niet. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebeurlijke niet of slecht functioneren van de website. Op Taalkist.nl wordt gebruik gemaakt van links die naar externe websites doorverwijzen. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Taalkist.nl aanvaardt dan ook geen responsabiliteit over de inhoud van deze externe websites, alsmede het functioneren en de kwaliteit ervan.

Cookies

Taalkist.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend naar uw webbrowser worden doorgestuurd. Ook worden deze opgeslagen op uw harddisk. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden uitsluitend gebruikt voor de informatie over uw bezoek aan de website. De cookies dient u te accepteren, indien u optimale functionering uit Taalkist.nl wilt halen.

Privacy

Door Taalkist.nl wordt gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze tonen advertenties bij uw bezoek aan de website. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat u advertenties ziet waar u geen interesse in heeft. Deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie en gebruiken enkel de informatie over uw bezoek aan de website.

Taalkist.nl houdt ten alle tijden het recht deze privacy & disclaimer te wijzigen, indien zich in ons beleid of de wet wijzigingen voordoen. Tevens is deze privacy & disclaimer enkel geldig voor Taalkist.nl, d.w.z. niet voor websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.